Shkolla e Zhelinës me drejtor të ri

Shkolla fillore “Luigj Gurakuqi” në Zhelinë tani më ka drejtor të ri. Në këtë post është ulur njëri nga mësimdhënësit më të vjetër të kësaj shkolle Liman Xhaferi

Liman Xhaferi është arsimtar i biologjisë i diplomuar në Fakultetin e Biologjisë në Shkup ndërsa mban edhe titullin magjistër në këtë lëmi. Si arsimtar është i angazhuar gati 30 vite në shkollën e Zhelinës prej nga edhe është me prejardhje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *