Category:

Diskriminimi etnik

Diskriminimi i bashkësisë etnike nënkupton paragjykimi ndaj njerëzve dhe refuzimi tyre, nënçmimi, ofendimi, shtypja e tyre, presioni psikik i një grupi etnik, vetëm se është i ndryshëm nga bindjet, kombi, Continue Reading

Posted On :