Gjatë punimeve për sanimin si dhe zgjerimin e rrugës në një pjesë në fshatin Pallaticë

FOTO:

Loading...
Share